QR-kode

Virkemidler

For at Smartsend virkelig skal være smart, så benytter vi en rekke virkemidler for å engasjere og imponere mottakeren. Ved å gjøre aksjonspunktene enkle, personlige og engasjerende, så øker Smartsend effektiviteten på kampanjene, og all aktivitet føres tilbake til målbar data.

Strek- / QR-koding

God respons basert på liten innsats hos mottakeren.

Jo enklere du kan styre mottakeren inn på ønsket webside, desto større sjanse for respons er det. Bruk av strek- eller QR-koder er en smart måte å gjøre nettopp dette, å lede mottakeren av en trykt invitasjon eller DM rett inn på en kampanjewebside eller bestillingsside. Koden kan leses med en smarttelefon og tar brukeren direkte til en ønsket webside uten at webadressen må tastes inn. På denne måten blir det enklere for mottakeren, og du får en enkel og effektiv kobling mellom trykksak og nettside.

Slike løsninger kan også brukes ved arrangementer for å vite hvilke påmeldte som virkelig er på arrangementet ved at vi buker strekkoder på deltaker-kortene, og registrerer disse. Da er det mulighet for å sende forskjellige utsendelser til de som deltok og de som meldte seg på men ikke deltok.

 

Variable trykksaker

Masseutsendelser hører fortiden til. Personaliserte trykksaker gir et personlig og spesialtilpasset preg for mottakeren. Engasjerende og spennende løsninger som dette gir også høyere respons enn tradisjonelle utsendelser.

Med høykvalitets digitaltrykk kan vi gjøre individuelle tilpasninger i hver eneste trykksak, og her er vårt morselskap Konsis eksperter på nettopp dette. Ved å benytte tilgjengelig informasjon fra databasen kan vi gjøre dette til en effektfull og spenstig utsendelse. All informasjon kan benyttes og vi hjelper deg med å tilpasse grafisk design og profil til den informasjonen du har tilgjengelig. Gjennom bruk av innholdet i databasen din kan vi personalisere alle typer trykksaker slik at de treffer hver enkelt mottaker.

Smartsend driftes av Konsis AS, som med fullt utrustet trykkeri, med web- og designressurser under samme tak, kan levere personaliserte trykksaker av høyeste kvalitet på kort tid.

  • Invitasjoner
  • Flyers
  • Kursprogram
  • Påmeldingsskjema
  • Spørreundersøkelser
  • Navnekort

Her er det nesten bare fantasien som setter en stopper. Konsis AS er det nærmeste man kommer en totalleverandør innen grafisk bransje. Med alt fra kreativ avdeling, web avdeling, fototjenester og førtrykksavdeling, til produksjon av alt fra digitaltrykk, offset og storformat i eget hus, så er vi å regne som et komplett mediahus. Vi tilbyr så klart også våre kunder effektivitet og stor fleksibilitet med tanke på leveringstid og produksjonsmetoder. Gjennomsnittlig leveringstid hva gjelder prising fra Konsis AS er på under fire timer, mens digitale produksjoner ligger på under 48 timer. Det blir ansett som ledende i dagens grafiske produksjonsmarked. Noe av grunnen til dette er nettopp at Konsis AS ikke er avhengige av andre, da vi har en god løsning for alle deler av produksjonen selv.

Et så bredt tjenestespekter under samme tak har gjort Konsis AS til en av Norges mest effektive leverandører av komplette grafiske produkter.

 

Responsside

Ha 100 prosent kontroll over responsen med Smartsend!

Når du med Smartsend personaliserer dine utsendelser på web, epost, trykksak og SMS, så går all informasjon automatisk tilbake til databasen og du får kontroll på kampanjen.

I kombinasjon med din DM setter vi opp en responsside der dine kunder kan gi informasjon tilbake til deg. Dette kan være påmelding til et arrangement, svar på en spørreundersøkelse eller bestillingsside for dine produkter. har du informasjon om brukeren i din database, så kan bilder og tekst være tilpasset brukeren. Du har full kontroll over hvem som har vært inne på responssiden, og hvilke bevegelser som er gjort her. Dette gir deg unike muligheter til å gjøre neste utsendelse enda mer tilpasset mottakeren.

 

Personlige landingssider

En personlig landingsside (personlig URL) er en unik nettadresse som gir deg muligheten til å personalisere innholdet for hver mottaker. Da får hver mottaker et spesialtilpasset budskap, og du som avsender har full kontroll på hvert utsendte element.

På en utsendelse kan hver mottaker ha ulik nettadresse. Dette øker sjansen for at brukeren følger lenken, spesielt når vi tar i bruk de andre virkemidlene nevnt over i samme kampanje. Det gir deg full målbarhet, også på en trykket utsendelse.

Disse lenkene går til kampanjens landingsside, og følger dretter et forhåndsavtalt løp som Smartsend legger opp for deg. Du har her mulighet for å helautomatisere en hel markedskampanje fra utsendelse av personalisert nyhetsbrev til purringer og påminnelser, og videre til salg, betaling og mersalgskampanjer som også er lagt opp med tidstabeller og regler.

Under har vi lagt inn et eksempel. Her går lenken til en personlig landingsside, hvor kun fornavn og etternavn er flettet inn fra et excel-ark. Her står man helt fritt til å legge inn sine egne løsninger.

Ta en kikk på hvordan det fungerer: www.smartsend.no/ola.nordmann

Lenken ovenfor er en personlig landingsside der herr Ola Nordmann refererer til en id i vår database. Når Ola benytter denne adressen så kommer han direkte til sin egen landingsside.