Statistikk

Statistikk

Oversikt er viktig for å ha suksess med kampanjene dine. Med Smartsend Dashboard får du en samlet oversikt over all respons og aktivitet i kampanjen din.

illustrasjon_statistikk

Dashboardet gir deg enkelt oversikt over hvordan det går med kampanjen. Ikke bare viser den hvor mange som bruker prosjektet, men det viser også hvert trinn. Hvis du for eksempel har en kampanje, så kan du se hvor mange som har gått inn på kampanjen, men også hvor mange som har gått til neste side, og siden etter det, og etter det.

Luksusen med dette er at du også kan gå inn og gjøre vurderinger på om det er visse deler av kampanjen som ikke fungerer så bra, og endre disse, selv om kampanjen er blitt sendt ut. Både kostbesparende og effektivt.

Resultatene som vises i Dashboard kan tilpasses både i innhold og form. Velg blant ulike grafiske fremstillingsformer og få den oversikten du selv ønsker på kampanjen.

illustrasjon_tannhjul