Sporreundersokelse

Spørreundersøkelse

Så vidt vi vet, så er dette den rimeligste automatiserte løsningen i markedet.

Dessverre har mange erfart at det er omfattende, komplisert og kostbart å skulle gjennomføre en markedsundersøkelse, eller å hente inn informasjon fra en stor brukergruppe. Med Smartsend er det helt annerledes; her får du en enkel, effektiv og profesjonell måte å håndtere markedsundersøkelsen på. Ved å bruke Smartsend til dette så sparer du penger og kan samtidig inkludere spørreundersøkelsen i et større markedsløp.

illustrasjon_brukere

Gjør det selv, eller ferdig levert

Spørreundersøkelsen kan du sette opp selv eller i samarbeide med oss. De kan sendes ut på epost, en personlig nettside, i en trykksak, småspørsmål pr SMS eller som del av et nettsted. Spørsmålene kan besvares med avkrysningsbokser eller som tekst.

Smartsend lar deg på en enkel og rimelig måte lage spørreundersøkelser slik du ønsker dem – og best av alt, resultatet følger du underveis på det digitale dashboardet.