E-Dm

Nyhetsbrev

Smartsend er et system som gjør det enkelt å treffe hver og en av kundene dine, midt i hertet. Dette er moderne markedsføring med full kontroll før, under og etter utsendelsen.

nyhetsbrev_konsis

Vær personlig! Smartsend er det perfekte markedsføringsverktøyet for enkelt å treffe hver og en av kundene dine, midt i hjertet.

Dette er moderne markedsføring med full kontroll før, under og etter en utsendelse. Og alt er målbart!

Tenk deg at du enkelt kan skape digitale nyhetsbrev med en frisk og tiltalende profil, distribuere det til de personene du ønsker, og hele tiden ha full kontroll over responsen. Slik er virkeligheten med Smartsend!

Mottakerne kan motta personaliserte utsendelser som nyttiggjør seg informasjonen fra kunderegisteret ditt. Nyhetsbrev/eDM kan gjerne kombineres med personaliserte nettsider og trykksaker, slik at du får maksimal effekt av publiseringen.

All respons fra mottakeren registreres i samme database, dermed har du oversikt og kan også gjøre oppfølginger og andre utsendelser i ettertid.

Huskeliste

  • Målrettede personaliserte utsendelser
  • Én database
  • Integrasjon med landingsside
  • Personaliserte bilder og QR-koder
  • Kraftig statistikkverktøy