Kontakt

Kampanjestyring

En målrettet og presis kampanje er ikke alltid lett. Smartsend er et perfekt verktøy for dette.

illustrasjon_mal

Smartsend gir deg muligheten til å gjøre personlige henvendelser til dine kunder. I flere ulike kanaler. Ved å kombinere trykksaker, web, epost og SMS, så har du muligheten til å sette opp detaljerte responssider. Disse responssidene er basert på de valgene kundene dine gjør i kampanjen, og gir deg 100% kontroll på responsen.

Tidslinjen

Tidslinjen som blir satt opp for kampanjen styrer også alt av automatisert oppfølging. Dette gjelder både mot kunden og de i din egen organisasjon som trener å forholde seg til responsen (f.eks en selger). Smartsend kan sende ut purringer eller påminnelser både til kunde og selger. Helt automatisk.

Fleksibilitet

Det er et utall måter å legge opp en kampanje på. Du kan f.eks starte med en trykksak der kundens navn, adresse og telefonnummer er flettet inn som en del av designet, for deretter å dra de inn i et bestillingsløp på web. Etter at de har bestilt kampanjeproduktet så går det også automatisk ut en mail med takk for din bestilling. To uker senere kan det gå ut et mersalgstilbud til kunden.

«Siden du nettopp kjøpte deg nye, kule sko, så sender vi deg et ekstra godt tilbud på nye, kule lisser også»

illustrasjon_tannhjul
illustrasjon_statistikk

Målbare resultater

Fordi hver trykksak og epost er personlig, og all respons er målbar, så kan du gjøre oppfølgingen på en utrolig effektiv måte. I tidslinjen angis det hvordan du ønsker fremdriften i kampanjen skal være, og i kontrollpanelet du hele tiden har tilgang til kan du følge med på hvordan kampanjen utvikler seg. Her ser du hvor mange som har fulgt lenken fra kortet du sendte ut, hvilke valg som ble gjort, og mulighet til oppfølging i forhold til dette.

Vi har satt opp et løp på hvordan vi anbefaler at vi forbereder og gjennomfører kampanjene for å ha best mulig effekt og suksess. Se her.