Eventstyring

Smartsend passer perfekt om du vil sende ut invitasjoner, påmeldinger eller eventinformasjon på en profesjonell og målbar måte.

Vi kan sette opp kampanjer for deg som fungerer enkelt og effektivt. Vi kan gjøre kombinasjoner av trykte utsendelser, e-post, web og SMS, eller løsninger som bare bruker noen av disse kanalene.

illustrasjon_konvolutt

Personlig utsendelse

Et event eller arrangement starter ofte med utsendelse av en invitasjon som er generell og kjedelig, og helt uten et personlig budskap. For å vekke mottakerens interesse så hjelper det å være personlig. Vi kan lage en kampanje som starter med å sende ut en personlig invitasjon, f.eks en e-post med navn i teksten og en medfølgende påmelding som fortsatt oppleves som mottakerens egen påmeldingsside.

illustrasjon_kommunikasjon

Toveiskommunikasjon

Vi kan også sende ut masseutsendelser av et invitasjonskort til spesifikke mottakere, som hver har sin egen påmeldingsside på web. Her kan du gjøre ytterligere informasjonsinnhenting angående mottakeren. Både om det er praktisk informasjon (f.eks: enkelt eller dobbeltrom), eller om det er informasjon angående mottakerens bruk/kjennskap til ditt produkt.

For hvert trinn mottakeren fyller ut, så vet vi mer, og kan forme «ditt» svar ut i fra dette, automatisert. Dette legger vi opp på forhånd.

illustrasjon_statistikk

Sporbart og målbart

Alt som gjøres i Smartsend er sporbart og målbart, og det vil si at du til en hver tid vil kunne ha oversikt over hvordan det går. Det vil også si at det gir mottakeren en svært god opplevelse av invitasjonen. Det blir enkelt og profesjonelt. Så mens du måler responsen, så har du ved å bruke Smartsend også senket terskelen for å melde seg på arrangementet ditt.

illustrasjon_tannhjul

Tilpasses deltakeren

Med utgangspunkt i de valgene mottakeren gjør, så kan du gjennomføre nye og oppfølgende utsendelser. Vi kan for eksempel sette opp løsningen slik at alle som har meldt seg på får en påminnelse på mail eller SMS dagen før arrangementet.

For hvert arrangement settes det opp en tidslinje hvor det er definert hvilke aktiviteter som iverksettes, og til hvilke tid. Ved å bruke Smartsend til denne type markedsføring, så vil du ha god oversikt over responsen og aktivitetene, og samtidig sikre god deltakelse på arrangementene dine. All statistikk skjer i sanntid, og den viktige oppfølgingen etter arrangementet kan automatiseres og planlegges på samme måte. Da har du effekt av et profesjonelt arrangement.

Responsside

Huskeliste

  • Målrettede og personaliserte utsendelser
  • Én database
  • Integrasjon med landingsside (f.eks: personlig påmeldingsside)
  • Personaliserte bilder og QR-koder
  • Statistikk og oversikt