Responsside

Eventstyring-test

Vi kan sette opp kampanjer for deg som fungerer enkelt og effektivt. Vi kan gjøre kombinasjoner av trykte utsendelser, e-post, web og SMS, eller løsninger som bare bruker noen av disse kanalene.

Kampanje

Et event eller arrangement starter ofte med utsendelse av en invitasjon som er generell og kjedelig, og helt uten et personlig budskap. For å vekke mottakerens interesse så hjelper det å være personlig. Vi kan lage en kampanje som starter med å sende ut en personlig invitasjon, f.eks en e-post med navn i teksten og en medfølgende påmelding som fortsatt oppleves som mottakerens egen påmeldingsside.

Kan du gjennomføre nye og oppfølgende utsendelser. Vi kan for eksempel sette opp løsningen slik at alle som har meldt seg på får en påminnelse på mail eller SMS dagen før arrangementet.

Mellomtittel

Alt som gjøres i Smartsend er sporbart og målbart, og det vil si at du til en hver tid vil kunne ha oversikt over hvordan det går. Det vil også si at det gir mottakeren en svært god opplevelse av invitasjonen. Det blir enkelt og profesjonelt. Så mens du måler responsen, så har du ved å bruke Smartsend også senket terskelen for å melde seg på arrangementet ditt. Med utgangspunkt i de valgene mottakeren gjør, så kan du gjennomføre nye og oppfølgende utsendelser. Vi kan for eksempel sette opp løsningen slik at alle som har meldt seg på får en påminnelse på mail eller SMS dagen før arrangementet.

Postkasse-900

Vi kan også sende ut masseutsendelser av et invitasjonskort til spesifikke mottakere, som hver har sin egen påmeldingsside på web. Her kan du gjøre ytterligere informasjonsinnhenting angående mottakeren. Både om det er praktisk informasjon (f.eks: enkelt eller dobbeltrom), eller om det er informasjon angående mottakerens bruk/kjennskap til ditt produkt. For hvert trinn mottakeren fyller ut, så vet vi mer, og kan forme «ditt» svar ut i fra dette, automatisert. Dette legger vi opp på forhånd.

Tittel

Vi kan også sende ut masseutsendelser av et invitasjonskort til spesifikke mottakere, som hver har sin egen påmeldingsside på web. Her kan du gjøre ytterligere informasjonsinnhenting angående mottakeren. Både om det er praktisk informasjon (f.eks: enkelt eller dobbeltrom), eller om det er informasjon angående mottakerens bruk/kjennskap til ditt produkt. For hvert trinn mottakeren fyller ut, så vet vi mer, og kan forme «ditt» svar ut i fra dette, automatisert. Dette legger vi opp på forhånd.

Oppsummert

  • Målrettede og personaliserte utsendelser
  • Én database
  • Integrasjon med landingsside (f.eks: personlig påmeldingsside)
  • Personaliserte bilder og QR-koder
  • Statistikk og oversikt