Svarslipp

CRM

Smartsend kan brukes som et verktøy for å oppdatere ditt kunderegister.

skjema_prospektinfo

Smartsend kan brukes som et verktøy for å oppdatere ditt kunderegister, og sørge for at du til en hver tid har riktig, oppdatert og verdifull informasjon om kundene og andre forretningsforbindelser.

Det gjøres en utsendelse til kunden med en lenke til en responsside. Her står all eksisterende informasjon om kunden ferdigutfylt, samt mulighet for å redigere informasjonen.

Alltid live og tilgjengelig

Til en hver tid kan du logge deg inn i Smartsend og få oversikt over de endringer og bekreftelser kundene dine har gjort. Dette er den perfekte måten å holde kundebasen din oppdatert på, og kan f.eks. kombineres med en konkurranse eller en svarpremie for å øke responsen ytterligere. Hele tiden vil du ha oversikt og se hva og hvem som endrer. Samtidig vil ditt kunderegister rydde seg selv, og du sitte igjen med korrekt, oppdatert og attraktiv informasjon om dine forretningsforbindelser.